Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας μας διασφαλίζεται μέσα απο αυστηρούς ελέγχους απο την στιγμή της παραλαβής εώς τα στάδια της επεξεργασίας, της συσκευασίας και της διάθεσης.

Αυτό επιτυγχάνεται με το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO22000, καθώς και με το σύστημα ιχνηλασιμότητας.

Η συνεχής ψύξη όλων των χώρων και τα συστήματα απολύμανσης και υγιεινής των μηχανημάτων παραγωγής είναι προσαρμοσμένα στις τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας επιτρέπουν να διασφαλίζουμε την απόλυτη υγιείνη σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Οι αποθηκευτικοί χώροι ελεγχόμενης ψύξης, μας επιτρέπουν να διατηρούμε ιδανική αποθεματική ποσότητα, ώστε να καλύπτουμε άμεσα οποιαδήποτε ζήτηση.
Στην επιχείρηση μας, εκτός απο τα υπάρχοντα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, εφαρμόζοιυμε και επιπρόσθετους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής βελτίωση τους.